ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

pxb_3289810_9f7a4ed43d665677d1ba3f86a9b10294.jpg
solo logo

Съфинансирано от 

Европейския съюз

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ktu-logo
liph-logo
management-club-logo
bimbo-italia-logo
idec-logo
latia-logo
pexels-artem-podrez-4817406.jpeg

ЕКОМОДА

ЕКОМОДА е проект по програма Еразъм +, насочен към секторите на облекло и текстилна промишленост.


Нашата цел е популяризиране и възприемане на европейски политики, ценности и етика по отношение на практики, които са щадящи за околната среда и зачитат принципите на корпоративна социална отговорност.

pexels-valeria-nikitina-8698335.jpeg

Резултати

Платформата ще съдържа инструменти, които целят да подпомогнат устойчивото развитие и етичния растеж на компаниите, които ще я използват, както и на сектора като цяло.

Контакти

Ако искате да получите повече информация за проекта или нещо свързано с него, моля свържете се с нас.

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder