ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

solo logo

Bendrai finansuoja 

Europos Sąjunga

Apie mus

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA Aprangos ir tekstilės MVĮ kvalifikacijos kėlimas siekiant tvaraus ir etiško augimo

4893408.jpeg

ECOMODA yra Erasmus projektas, skirtas aprangos ir tekstilės pramonės sektoriui. Mūsų tikslas – propaguoti ir perimti su aplinkos tausojimu susijusią Europos politiką, vertybes ir etiką, gerbiant įmonių socialinės atsakomybės principus.

 

Taip pat norime įtraukti darbuotojus į įmonių procesų, susijusių su tvariomis tiekimo grandinėmis, tobulinimą. Projekto svarba priklauso nuo sektoriaus dydžio ekonominio poveikio ir užimtumo požiūriu ir nuo to, kad sektorius yra vienas iš pagrindinių teršėjų.

 

Projekto poveikis taip pat bus grindžiamas suinteresuotumu naudotis jo rezultatais, dalyvavimu tinkluose, sektoriaus informavimu ir projekto partnerių nušvietimu žiniasklaidoje.

pxb_6579092_bf163fd876d0a5bff326a2f2c4cbdd15

Kodėl mes tai darome?

Tekstilės ir drabužių pramonė yra didžiausios pramonės šakos ir didžiausi teršėjai. Mados pramonė sudaro iki penktadalio pramoninės vandens taršos.

 

ECOMODA projektu siekiama sukurti žinias, kompetencijas ir įgūdžius apie tvarumą ir etinius aspektus visoms drabužių ir tekstilės sektoriaus įmonėms. Pripažįstame, kad drabužių ir tekstilės pramonę reikia pakelti į tvaresnį ir etiškesnį lygį.

 

ECOMODA rengs aukštos kokybės mokymus ir iniciatyvas aplinkos tvarumo klausimais visiems drabužių ir tekstilės pramonės specialistams, įskaitant dizainerius, tekstilės gamintojus, MVĮ savininkus ir vadovus bei darbuotojus. Visų įmonės darbo lygių ir sektorių įtraukimas ir žaliųjų įgūdžių ugdymas padės sustiprinti pramonės tvarumą siekiant ilgalaikio tikslo, nes tai paskatins gilesnius elgesio pokyčius visuose įmonės lygiuose.

Neseniai įgyvendinta ES iniciatyva dėl tvarios tekstilės strategijos siekiama padėti „ES pereiti prie klimatui neutralios žiedinės ekonomikos, kurioje gaminiai būtų patvaresni, daugkartinio naudojimo, pataisomi, perdirbami ir tausojantys energiją“. Siekdama kovoti su žmogaus teisių pažeidimais, ES taip pat ėmėsi tam tikrų preliminarių veiksmų dėl deramo reikalavimų tikrinimo tiekimo grandinėje. Kadangi tekstilės ir drabužių sektorius yra ne tik viena iš labiausiai aplinką teršiančių, bet ir pelningiausių pramonės šakų, labai svarbu judėti tvaresnės ir etiškesnės ateities link.

 

Žiedinė ekonomika populiarėja, o tai reiškia, kad pirkėjai reikalauja perkamų drabužių tvarumo. Be ES reglamentų pramonė taip pat turi pritaikyti savo galimybes mažinti naudojamus išteklius, užtikrinti aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą. Aukštos kvalifikacijos ir apmokytos darbo jėgos trūkumas gali sulėtinti pramonės ekologiškėjimo procesą ir jos konkurencingumą, tam reikalingas ne tik naujų darbuotojų mokymas, bet ir esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

 

Ataskaitoje „Ekologiškas darbo vietų kūrimas: pasaulio užimtumas ir socialinė perspektyva“ teigiama, kad įgūdžiai tekstilės sektoriuje neatitinka ekonomikos ekologiškumo, nes trūksta žinių apie aplinkos ir įgūdžių ryšį, reguliariai vykdomų užimtumo prognozių ir finansinių mechanizmų, skatinančių investicijas į įgūdžių ugdymą.

 

Daugelyje šalių aplinkos teisės reformos paskatino nustatyti arba peržiūrėti profesinės kvalifikacijos standartus. Kurdama aukštos kokybės mokymus ir skaitmeninius įrankius, apimančius visus korporacijos darbo lygius, ECOMODA siekia, kad visa tai būtų konsoliduota.

4863241.jpeg

Ką mes darome?

Siekiame didinti informuotumą apie tvaraus ir etiško vystymosi svarbą tekstilės ir drabužių sektoriuje, ypatingą dėmesį skirdami mažoms ir vidutinėms įmonėms.

 

Mūsų tikslas: ​

  • sukurti aukštos kokybės e-mokymosi kursą, skirtą tekstilės ir aprangos sektoriuje veikiančių įmonių vadovavimo lygiui kelti, o dizaineriams suteikti reikiamų žinių, reikalingų įmonių pertvarkai.
  • pakelti minėtų įmonių darbo jėgos kvalifikaciją per mišrų mokymąsi tvarumo srityje.
  • skatinti dalyvavimo kultūrą įmonėse, kai visi aktyviai prisideda prie tvarumo tikslų. 
  • suteikti paramą tiek darbdaviams / vadovams, tiek darbuotojams per skaitmeninę platformą.
  • sudaryti galimybę visoms dalyvaujančioms šalims nustatyti pramonės poveikį aplinkai, socialinį poveikį bei įgyvendinti tvarios ir etiškos įmonės plėtros strategiją.​
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder