ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

solo logo

Με τη συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά με εμάς

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας για βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη

4893408.jpeg

Το ECOMODA είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που απευθύνεται στους τομείς της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας. Στόχος μας είναι η προώθηση και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών πολιτικών,αξιών και αρχών φιλικών προς το περιβάλλον και με σεβασμό των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιθυμούμε επίσης να εμπλέξουμε τους εργαζόμενους στη βελτίωση των διαδικασιών των εταιρειών τους καθώς και εκείνων της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Η σπουδαιότητα του έργου βασίζεται αφενός στο μέγεθος του τομέα όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο και την εργασιακή απασχόληση και αφετέρου στο γεγονός ότι ο τομέας αποτελεί έναν από τους κύριους ρυπαντές. Το αντίκτυπο του έργου θα βασιστεί επίσης στο ενδιαφέρον για τη χρήση των παραγόντων του, στη συμμετοχή σε δίκτυα, στην προβολή στον τομέα και στην κάλυψη των εταίρων του έργου από τα μέσα ενημέρωσης.

pxb_6579092_bf163fd876d0a5bff326a2f2c4cbdd15

Γιατί το κάνουμε αυτό?

Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανίες και οι μεγαλύτεροι ρυπαντές. Η βιομηχανία μόδας ευθύνεται για το ένα πέμπτο της βιομηχανικής ρύπανσης των υδάτων. Το έργο ECOMODA στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις ηθικές διαστάσεις όλων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη μεταστροφής της βιομηχανίας ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας σε μια πιο βιώσιμη και ηθική βιομηχανία. Το ECOMODA πρόκειται να παρέχει υψηλής ποιότητας κατάρτιση σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστών, των κατασκευαστών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των ιδιοκτητών και των διευθυντών των ΜΜΕ, αλλά και των εργαζομένων. Η εμπλοκή όλων των εργασιακών επιπέδων και τομέων μιας επιχείρησης και η ανάπτυξη πράσινων κλαδικών δεξιοτήτων, θα συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας στον κλάδο σε μακροπρόθεσμο χρόνο, καθώς θα δημιουργήσει μια βαθύτερη αλλαγή συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης.

Η πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ για μια στρατηγική για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχει ως στόχο να βοηθήσει "τη μετάβαση της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική οικονομία, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται ώστε να είναι πιο ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά". Η ΕE έχει επίσης προβεί σε ορισμένα προκαταρκτικά βήματα σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς είναι από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες αλλά και από τις πιο κερδοφόρες, είναι ζωτικής σημασίας για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο και ηθικό μέλλον.

 

Η κυκλική οικονομία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες απαιτούν βιώσιμες πρακτικές στα ρούχα που αγοράζουν. Παράλληλα με τους κανονισμούς της ΕΕ, η βιομηχανία πρέπει να προσαρμόσει την ικανότητά της να μειώνει τους χρησιμοποιούμενους πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η έλλειψη εξειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, θα μπορούσε να επιβραδύνει τη διαδικασία μετατροπής της βιομηχανίας σε πράσινη και την ανταγωνιστικότητά της. Παράλληλα με την κατάρτιση νέων εργαζομένων, αυτό θα σημαίνει επίσης επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων μέσω της δια βίου μάθησης. Σύμφωνα με την έκθεση Greening with jobs: World Employment and Social Outlook, οι δεξιότητες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας δεν ανταποκρίνονται στο πρασίνισμα της οικονομίας λόγω της έλλειψης γνώσης της σχέσης περιβάλλοντος-δεξιοτήτων, της απουσίας τακτικά διεξαγόμενων προβλέψεων απασχόλησης και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την προώθηση επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε πολλές χώρες, οι μεταρρυθμίσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας οδήγησαν στην καθιέρωση ή την αναθεώρηση προτύπων επαγγελματικών προσόντων. Με την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας κατάρτισης και ψηφιακών εργαλείων που εμπλέκουν όλα τα εργασιακά επίπεδα μιας επιχείρησης, η ECOMODA στοχεύει να επιτύχει την εδραίωση όλων αυτών.

4863241.jpeg

Τι κάνουμε?

Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης και ηθικής ανάπτυξης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επιθυμούμε να το πετύχουμε αυτό:

  • σχεδιάζοντας ένα υψηλής ποιότητας μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για την αναβάθμιση του διοικητικού επιπέδου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και των σχεδιαστών, ώστε να τους εφοδιάσουμε με τις απαραίτητες γνώσεις για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.
  • την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των προαναφερόμενων επιχειρήσεων μέσω της μικτής μάθησης στη βιωσιμότητα.
  • την προώθηση μιας συμμετοχικής κουλτούρας στις επιχειρήσεις, όπου όλοι συμβάλλουν ενεργά στους στόχους της αειφορίας
  • υποστήριξη τόσο των εργοδοτών/διευθυντών όσο και των εργαζομένων μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας.
  • καθιστώντας δυνατό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσδιορίσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της βιομηχανίας και να εφαρμόσουν μια στρατηγική για τη βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder