ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

solo logo

Με τη συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Results

E-learning course για τους ιδιοκτήτες, διευθυντές, σχεδιαστές και κατασκευαστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

4863241.jpeg

Το μάθημα e-learning απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, διευθυντές, σχεδιαστές και κατασκευαστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που επιθυμούν να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε βιώσιμες και ηθικές επιχειρήσεις. Ομάδα-στόχος του μαθήματος e-learning είναι οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης (κατασκευή νημάτων και υφασμάτων, πλέξιμο, ένδυση κατασκευή, διανομείς και λιανοπωλητές), διευθυντές και στελέχη (διευθυντές προμηθειών, διευθυντές βιωσιμότητας κ.λπ.) και σχεδιαστές μόδας. Ο στόχος του μαθήματος είναι να: -ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης και ηθικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις τους, -να τους μυήσει στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης -να τους εκπαιδεύσει σε βάθος στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων του κλάδου με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύνολο ενοτήτων για να τους εξοπλίσει με την απαραίτητη γνώση για να μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις τους και τους ίδιους.

Το μάθημα θα είναι πλήρως διαδικτυακό, γεγονός που συνάδει με το θέμα της βιωσιμότητας του έργου, αλλά διασφαλίζει επίσης την ελευθερία των χρηστών να επιλέξουν το δικό τους ρυθμό και χρόνο για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

4857169.jpeg

Το μάθημα θα καλύψει θέματα σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού, λειτουργίας μιας βιώσιμης και ηθικής επιχείρησης κλωστοϋφαντουργίας ή ένδυσης, την κυκλικότητα στη βιομηχανία της μόδας, τις ομάδες, τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Οι πράσινες αλυσίδες εφοδιασμού, το δίκαιο εμπόριο, η βιωσιμότητα και η ηθική στην παραγωγή, η χρήση χημικών ουσιών, ο σχεδιασμός διαδικασιών, η διανομή, η διαχείριση αποβλήτων είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα καλυφθούν από το μάθημα. Το μάθημα θα παρουσιάσει επίσης καλές πρακτικές από βιώσιμες και ηθικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Μαθήματα μικτής μάθησης για εργαζόμενους στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας

Το μάθημα θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες, όπως αυτές συζητήθηκαν και επιλέχθηκαν από τους εταίρους: Το μάθημα θα είναι σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους των εταιρειών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας. Η εμπλοκή των εργαζομένων με την κατάρτιση θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση βιώσιμης και την ηθικής ανάπτυξης ώστε να γίνουν απτή πραγματικότητα σε όλη την εταιρεία. Πολλές εταιρείες επενδύουν στην κατάρτιση των εργαζομένων τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με τη βιωσιμότητα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την προώθησή της, μπορούν να επηρεάσουν θετικά όχι μόνο την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών στην επιχείρηση αλλά και το ενδιαφέρον των πελατών για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Αναμενόμενες επιπτώσεις: Ακολουθώντας την ιδέα ότι η αλλαγή μπορεί να είναι εφικτή σε όλα τα στάδια, μια καινοτομία που πολλές διεθνείς εταιρείες ήδη εφαρμόζουν, το παρόν στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και κινήτρων στους εργαζομένους, ώστε να επιδιώκουν και αυτοί τη βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη της εταιρείας στην οποία εργάζονται καθώς και εκτός του χώρου εργασίας τους. Η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού θεωρείται ζωτικής σημασίας και όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει αναφέρει (2019) "Οι εργοδότες θα απαιτούν όλο και περισσότερο οι εργαζόμενοι να είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες για την αποτελεσματική και βιώσιμη παραγωγή, προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις και να δώσουν ώθηση στην κερδοφορία".

"My Eco-Enterprise" - Μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εμπλοκή των εργαζομένων και εργοδοτών στον κλάδο της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας

4880550.jpeg

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εργαλεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ηθικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων που θα τη χρησιμοποιούν και του τομέα γενικότερα. Στη διεπαφή της πλατφόρμας ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τέσσερις υποσελίδες: ένα στρατηγικό χάρτη, ένα wiki-εργαλείο για τους εργαζόμενους, ένα "τσέκαρε-πόσο-βιώσιμη-είναι-η-επιχείριση-σου" κουίζ, και μια υποσελίδα success-stories με παραδείγματα και αφηγήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σχεδιαστών που μεταμόρφωσαν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, θα υπάρχει άμεσος σύνδεσμος προς τα ψηφιακά μας μαθήματα για μια ολιστική προσέγγιση για μια βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

4893408.jpeg
  • ​ Μια εργαλειοθήκη στρατηγικού χάρτη πορείας για τις μμε για την ενσωμάτωση των στόχων βιωσιμότητας σε ολόκληρη την επιχείρησή τους (διάφορα κεφάλαια με συμβουλές, παραδείγματα, επιχειρηματικά πρότυπα εργαλείων όπως BMC & SWOT κ.λπ.), έναν οδηγό βήμα προς βήμα για για τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης,

  • ένα ψηφιακό εργαλείο που θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να διατυπώσουν τις ιδέες τους σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ηθική σε μια πρόταση και να συνεργάζονται με τους εργοδότες/ ένα εργαλείο wiki για τη δημιουργία, τη συνεργασία, την επεξεργασία και την ανταλλαγή περιεχομένου με οργανωμένο τρόπο.

  • Ένα διασκεδαστικό κουίζ για τους εργαζόμενους & τους εργοδότες για να ελέγξουν πόσο βιώσιμη είναι η είναι η επιχείρησή τους. Το κουίζ στο τέλος θα προσφέρει μικρές λύσεις με τη μορφή συμβουλών ανάλογα με τις απαντήσεις.

  • Μια υποσελίδα με ιστορίες επιτυχίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έκαναν μικρές ή μεγάλες αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τις υπόλοιπες αφού δεν είναι μεγάλες εταιρείες με τις οποίες δεν μπορεί να ταυτιστεί μια ΜΜΕ, αλλά επιχειρήσεις που πέτυχαν βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη μέσω του έργου μας και πέρα από αυτό.

 

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου Eco Moda έχει ολοκληρωθεί: το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για ιδιοκτήτες, διευθυντές, σχεδιαστές και κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ΜΜΕ στον τομέα της ένδυσης είναι ήδη διαθέσιμο στα αγγλικά και σύντομα θα είναι διαθέσιμο στις εθνικές γλώσσες των χωρών εταίρων του έργου. Το μάθημα, με όλο το περιεχόμενό του, είναι και θα συνεχίσει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο για όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Ακολουθήστε τους συνδέσμους στην ενότητα Αποτελέσματα


 


 

 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62

Το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου Eco Moda έχειολοκληρωθεί: το μάθημα μικτής ηλεκτρονικής μάθησης για την κατάρτιση των εργαζομένων των ΜΜΕ στον τομέα της ένδυσης είναι ήδη διαθέσιμο στα αγγλικά και σύντομα θα είναι διαθέσιμο στις εθνικές γλώσσες των χωρών εταίρων του έργου. Το μάθημα, με όλο το περιεχόμενό του, είναι και θα συνεχίσει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο για όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ακολουθήστε τους συνδέσμους στην ενότητα Αποτελέσματα
 


 

 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημέρωσουμ πως το τρίτο αποτέλεσμα του έργου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται διαθέσιμο στην σελίδα: 


 

https://myecoenterprise.eu/


 

Η πλατφόρμα περιέχει εργαλεία που στοχεύουν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ηθικής ανάπτυξης των εταιρειών που θα τη χρησιμοποιήσουν και του κλάδου γενικότερα.

 Κατά την περιήγηση στην πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να δει τέσσερις υποσελίδες: έναν στρατηγικό χάρτη, ένα εργαλείο wiki για υπαλλήλους, ένα κουίζ  για να «ελέγξετε πόσο βιώσιμη είναι η επιχείρησή σας» και μια υποσελίδα με ιστορίες επιτυχίας με παραδείγματα από ΜΜΕ & σχεδιαστές που μεταμόρφωσαν τις επιχειρήσεις τους.


 

Επιπλέον, θα υπάρχει άμεση σύνδεση με τα ψηφιακά μας μαθήματα για μια ολιστική προσέγγιση σε μια βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη της επιχείρησης. Διαθέσιμα στην σελίδα: 


 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder