ecomoda-logo-big

Informacja i kontakt

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

Informacja i kontakt

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

solo logo

Dofinansowane przez 

Unię Europejską
 

O projekcie

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA Podnoszenie kwalifikacji MŚP z branży odzieżowej i tekstylnej na rzecz zrównoważonego, i etycznego wzrostu

4893408.jpeg

ECOMODA to projekt Erasmus + skierowany do sektorów przemysłu odzieżowego i tekstylnego. Naszym celem jest promocja i przyjęcie europejskiej polityki, wartości i etyki w zakresie praktyk przyjaznych środowisku i respektujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.


Pragniemy również zaangażować pracowników w doskonalenie procesów swoich firm, a także pracowników w całym łańcuchu dostaw. Sektory tekstylny i odzieżowy stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń, a ponadto mają duże znaczenie gospodarcze i pod względem zatrudnienia. Dlatego też znaczenie projektu jest nie do przecenienia.


Dzięki wykorzystaniu rezultatów przez firmy tekstylne i odzieżowe, uczestnictwie w sieciach i organizacjach branżowych a także dzięki relacjom medialnym, zwiększany będzie wpływ projektu na sektor. ​

pxb_6579092_bf163fd876d0a5bff326a2f2c4cbdd15

Dlaczego to robimy?

Przemysł tekstylny i odzieżowy to największe gałęzie przemysłu i najwięksi producenci zanieczyszczeń. Przemysł odzieżowy odpowiada nawet za jedną piątą zanieczyszczeń wód przemysłowych.


Projekt ECOMODA ma na celu stworzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności na temat zrównoważonego rozwoju i etycznych wymiarów dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w sektor odzieżowy i tekstylny. Dostrzegamy potrzebę zmiany przemysłu odzieżowego i tekstylnego w bardziej zrównoważony i etyczny przemysł.


ECOMODA ma zamiar zapewnić wysokiej jakości szkolenia i inicjatywy dotyczące zrównoważenia środowiskowego wszystkim profesjonalistom pracującym w przemyśle odzieżowym i tekstylnym, w tym projektantom, producentom tekstyliów, właścicielom i menedżerom MŚP, ale także pracownikom.


Zaangażowanie wszystkich szczebli pracowników i sektorów przedsiębiorstwa oraz rozwijanie zielonych umiejętności sektorowych pomoże zwiększyć zrównoważony rozwój w przemyśle w długoterminowym wymiarze, ponieważ pozwoli na trwałą zmianę zachowań na wszystkich poziomach firmy. ​

Niedawna inicjatywa UE dotycząca strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych ma na celu pomoc w "przejściu UE na neutralną dla klimatu gospodarkę cyrkularną, w której produkty są projektowane tak, aby były bardziej trwałe, nadawały się do ponownego użycia, naprawy, recyklingu i były bardziej energooszczędne". UE podjęła również pewne wstępne kroki dotyczące wymogów należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu rozwiązania problemu łamania praw człowieka. Jako jeden z najbardziej zanieczyszczających przemysłów, ale również najbardziej dochodowych, kluczowe jest, aby sektor tekstylny i odzieżowy zmierzał w kierunku bardziej zrównoważonej i etycznej przyszłości.

Gospodarka cyrkularna zyskuje na popularności, co oznacza, że klienci domagają się stosowania zrównoważonych praktyk w kupowanych przez siebie ubraniach. Wraz z regulacjami UE, przemysł musi dostosować swoją zdolność do redukcji wykorzystywanych zasobów, aby zapewnić ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Brak wysoko wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej może spowolnić proces ekologizacji przemysłu i zmniejszyć jego konkurencyjność.


Oprócz szkolenia nowych pracowników, będzie to w coraz większym stopniu oznaczało konieczność przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji istniejących pracowników poprzez uczenie się przez całe życie.

Zgodnie z raportem "Ekologia w miejscach pracy: World Employment and Social Outlook, umiejętności w sektorze tekstylnym są niedopasowane do procesu ekologizacji gospodarki ze względu na brak wiedzy na temat związku między środowiskiem a umiejętnościami. Brakuje również regularnie prowadzonych prognoz zatrudnienia oraz mechanizmów finansowych wspierających inwestycje w rozwój umiejętności.


W wielu krajach reformy prawa dotyczącego ochrony środowiska doprowadziły do ustanowienia lub zmiany standardów kwalifikacji zawodowych. Poprzez rozwój wysokiej jakości szkoleń i narzędzi cyfrowych, które angażują wszystkie szczeble korporacji, ECOMODA ma na celu konsolidację tych wszystkich elementów.


4863241.jpeg

Co robimy?

Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego i etycznego rozwoju w sektorze tekstylnym i odzieżowym ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Pragniemy to uzyskać poprzez:

  • zaprojektowanie wysokiej jakości kursu e-learningowego w celu podniesienia kwalifikacji menedżerów przedsiębiorstw działających w sektorze tekstylnym i odzieżowym, a także projektantów, aby wyposażyć ich w wiedzę potrzebną do przekształcenia przedsiębiorstw. 
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników wyżej wymienionych firm za pomocą kursu realizowanego metodami mieszanymi (z udziałem trenera i elearningu) w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
  • wspieranie kultury partycypacyjnej w przedsiębiorstwach, gdzie każdy aktywnie przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
  • wspieranie zarówno pracodawców/menedżerów, jak i pracowników poprzez platformę cyfrową. 
  • umożliwienie wszystkim zaangażowanym stronom określenia wpływu branży na środowisko i społeczeństwo oraz wdrożenia strategii zrównoważonego i etycznego rozwoju ich przedsiębiorstwa.
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder