ecomoda-logo-big

Informacja i kontakt

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

Informacja i kontakt

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

solo logo

Dofinansowane przez 

Unię Europejską
 

Partnerzy

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

management-club-logo

 

Knowledge, Innovation and Strategies Management Club (KISMC), z Bułgarii, jest organizacją non-profit stworzoną przez ekspertów ds. innowacji i zarządzania, akademików, trenerów i konsultantów w celu wspierania zarządzania wiedzą i innowacjami w Bułgarii oraz wspierania ekosystemu innowacji w regionie. KISMC i jego członkowie koncentrują się na społeczeństwie opartym na wiedzy, aby wnieść wkład w dziedzinie badań, edukacji i innowacji we wszystkich aspektach. KISMC prowadzi działalność szkoleniową pod marką Innovation Management Academy (IMA). Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, które ma na celu wypełnienie w pewnym stopniu luki pomiędzy edukacją, badaniami i biznesem. IMA jest Certyfikowanym Dostawcą Szkoleń zatwierdzonym przez Global Innovation Management Institute do oferowania certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania innowacjami. 

 

Osoba kontaktowa : Milena Koleva | m.koleva@hiron-mc.com | www.innovation-mc.com

liph-logo

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (ŁIPH) jest prywatną, niekomercyjną instytucją samorządową z siedzibą w Łodzi, w centralnej Polsce. Izba stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorstwami w celu zwiększenia możliwości biznesowych firm. Została reaktywowana w 1990 roku i obecnie zrzesza 400 firm z regionu. Większość członków pochodzi z branży włókienniczej i budowlanej i są to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem statutowym Izby jest wspieranie ducha przedsiębiorczości w regionie. Dlatego też Izba aktywnie wspiera przyszłych przedsiębiorców, pomagając im w zakładaniu własnych firm poprzez dotacje, coaching i szkolenia. Szkolenia te obejmują takie tematy jak tworzenie biznesplanów, prawo i podatki, marketing itp. Ponadto, Izba organizuje różne działania dla istniejących przedsiębiorców i pracowników z regionu - są one związane ze szkoleniami z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania, ale także poruszają zaawansowane tematy, takie jak prawo, podatki i ceny transferowe. Doświadczenie i zaangażowanie ŁIPH na rzecz branży tekstylnej ma swoje korzenie w lokalizacji, gdyż region łódzki ma bogate tradycje tekstylne. ŁIPH w naturalny sposób jest zaangażowana w sprawy branży tekstylnej.  www.izba.lodz.pl/en

 

Osoba kontaktowa: Daria Zawalska | d.zawalska@izba.lodz.pl

bimbo-italia-logo

Consorzio Bimbo Italia (CBI) , z siedzibą w Arezzo (IT) to sieć około 30 firm produkcyjnych, zlokalizowanych w całych Włoszech które reprezentują na świecie włoską odzież dziecięcą i ciążową. CBI powstała w regionie Toskanii 20 lat temu. CBI objęta jest patronatem włoskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. CBI reklamuje produkty swoich firm na najbardziej prestiżowych targach w Europie i na międzynarodowych warsztatach i imprezach o charakterze odzieżowym. W rzeczywistości, co do zasady, CBI bierze udział w najbardziej uznanej międzynarodowej wystawie sektorowej w Europie, samodzielnie lub z grupą członków. Ponadto CBI organizuje warsztaty, spotkania powitalne i B2B z potencjalnymi klientami na rynkach zagranicznych poza Europą, takich jak Australia, Brazylia, Indie, Chiny, USA. CBI oferuje bezpłatne usługi własnym członkom oraz wszystkim potencjalnym klientom ukierunkowanym na wyprodukowane we Włoszech produkty dla dzieci i mam. Intensywny roczny kalendarz działań CBI pozwala handlowcom międzynarodowego przemysłu dedykowanego dzieciom i mamom, na kontrolę w dowolnym czasie najnowszych kolekcji.

 

 

Ich główne działania to:

ktu-logo

Założony w 1922 roku Uniwersytet Technologiczny w Kownie (KTU) jest największą i najstarszą uczelnią technologiczną na Litwie, i jednym z największych uniwersytetów w krajach bałtyckich. Jest wyróżniająca się uczelnia na Litwie, która zajmuje pozycję lidera w wielu kierunkach badań naukowych i studiów.

 

KTU jest zaliczany do 4% najlepszych uniwersytetów świata. Integrując edukację, badania naukowe i biznes, KTU koncentruje swoją działalność na podniesieniu jakości życia ludzkiego, przyspieszeniu rozwoju i zwiększeniu liczby studentów. KTU oferuje szeroki zakres programów studiów, takich jak sztuki i humanistyczne, elektrotechnika i elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, architektura, nauki przyrodnicze, ekonomia i biznes. Studia doktoranckie KTU są prowadzone w 4 obszarach naukowych w 17 kierunkach naukowych. Badania w KTU prowadzone są przez około tysiąc pracowników akademickich na 9 wydziałach i 10 instytutach badawczych.

 

Jednym z kluczowych priorytetów KTU jest utrzymanie synergii z lokalnymi przedsiębiorstwami. W związku z tym, KTU zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i przyczynia się do 70 % wszystkich badań i aktywności rozwojowych prowadzonych przez litewskie uniwersytety dla biznesu i przemysłu. KTU jest również założycielem dwóch litewskich dolin innowacji (Santaka i Nemunas) i oferuje specjalistyczny moduł w zakresie przedsiębiorczości technologicznej.

 

Uniwersytet publikuje 5 czasopism naukowych z bazy danych "Clarivate Analytics Web of Science ". Wydział Inżynierii Mechanicznej i Projektowania jest jedynym na Litwie, który prowadzi studia w zakresie inżynierii włókienniczej. KTU jest członkiem AUTEX (Association of Universities for Textiles) oraz Lithuanian Apparel and Textile Industry Association (LATIA). Jako członek LATIA, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Projektowania ma kilka indywidualnych umów o współpracy każdego roku w dziedzinie badań i rozwoju oraz edukacji dla MŚP.

 

Każdego roku rozpoczynanych jest kilka projektów finansowanych przez UE, rząd litewski lub firmy przemysłowe. Innowacyjne metody nauczania, takie jak np. nauka oparta na projektach, studium przypadku, e-learning, coaching i mentoring, praktyka, staże i wizyty w zakładach włókienniczych i fabryki odzieży, są stosowane w KTU. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Projektowania ma 70-letnie doświadczenie w opracowywaniu nowych modułów nauczania, krótko- i długoterminowych programów nauczania dla uczelni, policealnego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracowników MŚP pracujących w przemyśle tekstylnym i modowym. 

 

Osoba kontaktowa: Daiva Mikucioniene I daiva.mikucioniene@ktu.lt I www/ktu.ed

latia-logo

Litewskie Stowarzyszenie Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego LATIA powstało w 1991 roku jako prywatne stowarzyszenie biznesowe reprezentujące interesy większości litewskich producentów odzieży, tekstyliów i wyrobów skórzanych, handlowców i firm usługowych.

 

LATIA jest aktywnie zaangażowana w następujące działania:

Działalność w zakresie promocji eksportu dla swoich firm członkowskich: poszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, organizowanie misji handlowych, udział w targach za granicą itp. Doradztwo dla firm zagranicznych zainteresowanych znalezieniem potencjalnych partnerów do współpracy w litewskim sektorze tekstylno-odzieżowym; Działalność lobbingowa: reprezentowanie interesów sektora na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Szkolenia i doradztwo dla członków: organizowanie seminariów, konferencji, przygotowywanie informacji rynkowych; projekty budowania potencjału członków; Członek Europejskiej Organizacji Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego EURATEX, International Apparel Federation IAF, Litewskiej Konfederacji Przemysłowców LPK. Osoba do kontaktu: Asta Tumaityte asta@latia.lt

IDEC jest firmą konsultingową zajmującą się szkoleniami, zlokalizowaną w Pireusie w Grecji. Jej działalność obejmuje szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnianie jakości, ocenę i rozwój rozwiązań ICT zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego.

 

Klientami IDEC są zarówno MŚP, jak i większe greckie firmy z różnych sektorów. IDEC współpracuje z ponad 600 instytutami w całej Europie oraz z około 300 ekspertami w poszczególnych dziedzinach. IDEC posiada doświadczenie konsultingowe w rozwijaniu systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych i uzyskał akredytację jako centrum kształcenia ustawicznego. Organizuje kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i trenerów, wizyty studyjne i nieformalne zajęcia edukacyjne dla studentów w ramach wstępnego kształcenia i szkolenia oraz zapewnia kursy szkoleniowe i staże zawodowe dla studentów w ramach szkolenia zawodowego i osób na rynku pracy.

 

Kursy szkoleniowe IDEC obejmują szeroki zakres tematów, w tym zarządzanie, pedagogikę, ECVET i EQF, ICT, innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności miękkie itp. Główne obszary specjalizacji to: doradztwo w zakresie zarządzania, biznes plany, przedsiębiorczość, MŚP, zarządzanie jakością, certyfikacja, projektowanie treści szkoleniowych w oparciu o ECVET, rozwój oprogramowania i multimediów, aplikacje internetowe, nauczanie na odległość, e-biznes i e-commerce.

 

W dziedzinie uczenia się przez całe życie (LLL) IDEC posiada doświadczenie w zakresie polityki europejskiej dotyczącej LLL, a w szczególności EQF, ECVET, Europass, EQAVET, walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz w zakresie krajowych reform systemów edukacji i szkoleń. Z powodzeniem zrealizował kontrakt z CEDEFOP "Europass, ECVET i EQF dla dokumentacji, walidacji i certyfikacji wyników nauczania". 

 

 

Osoba kontaktowa: Giannis Anastasopoulos | g.anastasopoulos@idec.gr | Maria Kandila | m.kandila@idec.gr | www.idec.gr

idec-logo
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder