ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

solo logo

Съфинансирано от 

Европейския съюз

Partners

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

management-club-logo

Клуб по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС), България е организация с нестопанска цел, създадена от експерти по иновации и мениджмънт, академици, обучители и консултанти с основна цел насърчаване на управлението на знанието и иновациите в България и подкрепа на иновационната екосистема в региона. КУЗИС и неговите членове се фокусират върху развитието на общество, основано на знанието, за да допринесат за развитието на научните изследвания, образованието и иновациите във всички аспекти. КУЗИС предоставя обучителни дейности под марката Академия по иновационен мениджмънт - Innovation Management Academy (IMA). Това е стратегическо партньорство между академичните среди и бизнеса за преодоляване до известна степен на пропастта между образованието, научните изследвания и бизнеса. Академията е сертифициран доставчик на обучения от Global Innovation Management Institute да предлага сертификационни обучения по управление на иновациите.

 

Лице за контакт : Милена Колева | m.koleva@hiron-mc.com | www.innovation-mc.com

liph-logo

Индустриално-търговската камара на Лудж (LCIC) е частна самостоятелно управлявана институция с нестопанска цел, базирана в Лудж, Централна Полша. Камарата служи като платформа за обмен на знания, опит и контакти между предприятията за насърчаване на бизнес възможности и развитие. Нейната дейност е възстановена през 1990 г. и сега обединява 400 фирми от региона. По-голяма част от членовете са от текстилната и строителната индустрия, предимно малки и средни предприятия. Основната цел на камарата е подпомагане на предприемаческия дух в региона. Затова Камарата активно подкрепя хората, за да им помогне да започнат собствен бизнес чрез грантове, коучинг и обучение. Тези обучения се състоят от теми като създаване на бизнес планове, право и данъци, маркетинг и т.н. На второ място, камарата организира различни дейности за съществуващи предприемачи и служители от региона – те са свързани с обучение за преносими умения, управление, но също така и теми като право, данъци и ценообразуване. Опитът и ролята на Камарата за текстилната индустрия е в местоположението му, тъй като регионът има богата текстилна традиция. Така Камарата е ангажирана с проблемите, пред които е изправена текстилната индустрия. По-голямата част от членовете ѝ са текстилни компании и Камарата може да ги подпомага в ежедневната дейност и предизвикателства.

 

Лице за контакт Daria Zawalska d.zawalska@izba.lodz.pl.

bimbo-italia-logo

 Consorzio Bimbo Italia, базирана в Арецо (Италия) е мрежа от около 30 производствени компании, разположени в цяла Италия, които представляват предимно италианското детско облекло и облеклото за бременни в цял свят. CBI е създадена в региона на Тоскана преди 20 години. Тя е подкрепена от италианското Министерство на икономическото развитие. CBI присъства в световен мащаб, представяйки продуктите на своите компании на най-престижните панаири в Европа и на международни семинари и в бизнес контекст. Всъщност, като общо правило, CBI участва в най-престижните международни секторни изложения в Европа, самостоятелно или в делегация с членове. Освен това CBI организира семинари, B2B срещи с потенциални клиенти на чужди пазари извън Европа, като Австралия, Бразилия, Индия, Китай, САЩ. CBI предлага безплатни услуги на своите членове и на всички потенциални клиенти, насочени към марката made in Italy продукти за деца и майки. Интензивният годишен календар на дейностите на CBI позволява на търговците в международната индустрия, посветени на децата и майките, да проверяват по всяко време най-новите колекции. Основните им дейности са: Планиране и организиране на специални мисии на чуждестранни пазари, където членовете на нашите компании могат да покажат колекциите си и съвпадение на техните колеги (като доставчици, клиенти и т.н.). - Административна и логистична подкрепа на всички членове по време на задгранични мисии - Рекламни материали и рекламна кампания за членовете - Обучителни дейности за членовете на компаниите-членове в сферата на устойчивото развитие на модната индустрия.

 

Лице за контакт Lucia Fanfani fanfaniluc@gmail.com

ktu-logo

 Основан през 1922 г., Технологичният университет на Каунас (KTU) е най-големият и най-старият технологичен университет в Литва, и един от най-големите в балтийските държави. Това е един от най-добрите университети в Литва, който заема лидерско място в много направления на научни изследвания и изследвания. KTU е класиран сред първите 4% от световните университети. Чрез интегриране на образование, научни изследвания и бизнес, университетът фокусира дейността си върху подобряването на качеството на живот и ускоряването на развитието. KTU предлага широка гама от учебни програми, като изкуства и хуманитарни науки, електротехника и електроника, машинно инженерство, инженерство на материали, архитектура, природни науки, икономика и бизнес. Научните изследвания се представят в 4 научни области в 17 научни направления. Изследванията се извършват от около хиляда човека академичен персонал в 9 факултета и 10 изследователски института. Един от основните приоритети са поддържането на сътрудничество с местния бизнес. Следователно KTU предоставя подкрепа за решаване на реални проблеми и допринася за 70 % от всички научноизследователски и развойни дейности, предоставяни от литовските университети за бизнеса и индустрията. KTU също е основателят на две от литовските „иновационни долини“ (Сантака и Немунас) и предоставя специализиран модул по технологично предприемачество. Университетът издава 5 научни списания от база данни „Clarivate Analytics Web of Science“. Факултетът по машинно инженерство и дизайн е единственият в Литва, който предлага обучение по текстилno инженерство. KTU е член на AUTEX (Асоциация на университетите за текстил) и Литовската асоциация за облекло и текстилна промишленост LATIA. Като член на LATIA, Факултетът по машинно инженерство и дизайн има по няколко индивидуални споразумения за сътрудничество всяка година в областта на научноизследователската и развойната дейност и образованието за МСП. Няколко проекта, финансирани от ЕС, правителството на Литва или индустриални компании се генерират всяка година. Иновативни методи на обучение, като например обучение, базирано на проекти, казуси, електронно обучение, коучинг и наставничество, практики, стажове и посещения в текстилни и фабрики за облекло, се използват в KTU. Факултетът по машинно инженерство и дизайн има 70-годишен опит в разработване на нови учебни модули, краткосрочни и дългосрочни учебни програми за ВУЗ, след средно ПОО и служители на МСП, работещи в текстилната и модната индустрия.

 

Лице за контакт: Daiva Mikucioniene I daiva.mikucioniene@ktu.lt I www/ktu.edu.

latia-logo

 

Литовската асоциация за облекло и текстилна промишленост LATIA е създадена през 1991 г. като частна бизнес асоциация, представляваща интересите на повечето литовски производители на облекло, текстил и кожени изделия, търговци и компании за услуги. LATIA участва активно в следните дейности: Дейности за насърчаване на износа за членове: търсене на потенциални бизнес партньори, организиране на търговски мисии, участие в търговски панаири в чужбина и др. Консултиране на чуждестранни компании, заинтересовани да намерят потенциални партньори за сътрудничество в литовския сектор на текстил и облекло; лобиращи дейности: представляване на интересите на сектора на национално, европейско и международно ниво. Обучение и консултиране на членове: организиране на семинари, конференции, подготовка на пазарна информация; проекти за изграждане на капацитет на членовете. Асоциацията е член на Европейската организация за облекло и текстил EURATEX, Международната федерация за облекло IAF, Конфедерацията на литовските индустриалци LPK.

 

Лице за контакт: Asta Tumaityte asta@latia.lt

IDEC е консултантска компания за обучение, базирана в Пирея, Гърция. Основните ѝ дейности са обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. Клиенти на IDEC са както МСП, така и по-големите гръцки компании от голямо разнообразие от сектори. IDEC си сътрудничи с повече от 600 института в цяла Европа и с около 300 експерти в определени области. Фирмата има консултантски опит в разработването на системи за управление на качеството в гръцки центрове за обучение и е акредитирана като център за учене през целия живот. Тя организира и курсове за обучение за учители и обучители на работното им място, учебни посещения и неформални учебни дейности за ученици в начално образование и обучение и осигурява курсове за обучение и работни стажове за ученици в професионално обучение и хора на пазара на труда. Обучителните курсове на IDEC обхващат широк спектър от теми, включително мениджмънт, педагогика, ECVET и EQF, ИКТ, иновации, креативност, предприемачество, меки умения и др. Основните области на експертиза са: управленско консултиране, бизнес планове, предприемачество, МСП, управление на качеството, сертифициране, проектиране на учебно съдържание, базирано на ECVET, разработка на софтуер и мултимедия, интернет приложения, дистанционно обучение, електронен бизнес и електронна търговия. В областта на ученето през целия живот IDEC има опит в европейските политики по отношение на учене през целия живот и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на неформално и самостоятелно обучение и в национални реформи на системите за образование и обучение. IDEC има и успешно изпълнен договор за сътрудничество със CEDEFOP по темата „Europass, ECVET и EQF за документиране, валидиране и сертифициране на резултатите от обучението“.

 

Лице за контакт: Giannis Anastasopoulos | g.anastasopoulos@idec.gr | Мария Кандила | m.kandila@idec.gr | www.idec.gr

idec-logo
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder