ecomoda-logo-big

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl

INFO AND CONTACTS

 

d.zawalska@izba.lodz.pl


facebook

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

solo logo

Съфинансирано от 

Европейския съюз

Резултати

Курс за електронно обучение за собственици, мениджъри, дизайнери и производители на малки и средни предприятия за производство на облекло и текстил

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

ECOMODA - ALL RIGHTS RESERVED, 2023

4863241.jpeg

 

Курсът за електронно обучение е насочен към собственици, мениджъри, дизайнери и производители в областта на текстил и облекло, които желаят да трансформират бизнеса си в устойчиво и етично предприятие. Целевата група са собственици на МСП в текстилната индустрия и сектора на облеклото (производство на прежди и текстил, плетиво, производство на облекло, дистрибутори и търговци на дребно), мениджъри и директори (мениджъри по снабдяване, директори по устойчивост и т.н.) и модни дизайнери. Целта на курса е: - повишаване на осведомеността относно важността на устойчивото и етичното развитие в компаниите, внедряването на тези принципи в управлението, концепция за корпоративна социална отговорност – обучение за справяне с екологичните и социално-икономическите проблеми на сектора с внимателно планиран набор от модули, които да им предоставят необходимите знания, за да трансформират своите предприятия и самите тях.

Обучителният курс ще бъде изцяло онлайн, което е в съответствие с темата за устойчивост на проекта, но също така осигурява свобода на обучаемите да следват свое собствено темпо и време за обучение.

4857169.jpeg

Курсът ще обхване теми за това как да се планира и управлява устойчив и етичен бизнес с текстил и/или облекло, кръгова икономика в модната индустрия, клъстери, стандарти и сертификати в текстилната и шивашката промишленост. Зелени вериги на доставки, справедлива търговия, устойчивост и етика в производството, използване на химикали, процеси на проектиране, дистрибуция, управление на отпадъците са само малка част от темите, които ще бъдат обхванати от курса. Курсът също така ще представи добри практики от устойчиви и етични компании за текстил и облекло.

Смесен курс за обучение за служители в сферата на облекло и текстил

 

Курсът ще се състои от модули, както са обсъдени и избрани от партньорите: Курсът е предназначен за служители на шивашки и текстилни компании. Ангажирането на служителите с обучението ще помогне за създаването на устойчивост и етичност на развитието на бизнеса. Много компании инвестират в обучение на своите служители, като е доказано, че знанията на служителите относно устойчивостта и методите, които предприятието използва за популяризирането им, могат да повлияят положително не само на приемането на екологични политики в компанията, но и интереса на клиентите към екологично чисти продукти. Очаквано въздействие: Следвайки идеята, че промяната може да бъде постижима на всички етапи при внедряване на иновациите от много международни компании, вторият резултат от проекта има за цел да осигури обучение и мотивация на служителите, така че те също да се стремят към устойчиво и етично развитие както на компанията, в която работят, така и извън нея. Обучението на работната сила се счита за жизненоважно и според изследване на Международната организация на труда (2019) „Работодателите все повече ще изискват служителите да притежават подходящи умения за работа с нови технологии за ефективно и устойчиво производство с цел привличане на инвестиции и стимулиране на рентабилност.

“My Eco-Enterprise” Дигитална платформа за ангажиране на служители и работодатели в шивашката и текстилната промишленост

4880550.jpeg

 

Платформата ще съдържа инструменти, насочени към подпомагане на повишаването на устойчивостта и етичния растеж на фирми, които ще го използват и на сектора като цяло. В интерфейса на платформата потребителят ще може да види четири подстраници: стратегическа пътна карта, wiki инструмент за служителите, „проверка доколко устойчив е вашият бизнес” и подстраница с успешни примери и разкази на МСП и дизайнери, които са трансформирали своите предприятия. Освен това ще има директна връзка към нашите дигитални курсове за холистичен подход към устойчив и етичен растеж на предприятието.

Онлайн платформата ще включва:

4893408.jpeg
  • Инструментариум за стратегическа пътна карта за МСП за интегриране на целите за устойчивост в цялото им предприятие (различни съвети, примери, бизнес шаблони на инструменти като Business model canvas, SWOT и др.), ръководство стъпка по стъпка за създаване на устойчиво предприятие.

  • Дигитален инструмент, който ще позволи на служителите да формулират своите идеи за устойчивост и етика в предложение и да се ангажират с техните работодатели/ wiki инструмент за създаване, сътрудничество, редактиране и споделяне на съдържание в организиран начин.

  • Забавен тест за служители и работодатели, за да тестват колко устойчиви са техните предприятия. В крайна сметка тестът ще предложи кратки решения под формата на съвети в зависимост от отговорите.

  • Подстраница с истории за успех. Предприятията, които са направили малки или големите промени могат да бъдат вдъхновение за други, тъй като не са големи корпорации, с които едно МСП да се сравнява, но предприятия, които да постигнат устойчив и етичен растеж чрез нашия проект и след него.

Първият резултат от проекта Eco Moda стартира: курсът за електронно обучение за собственици, мениджъри, дизайнери и текстилни производители на МСП в сектора на облеклото вече е достъпен на английски език и скоро ще бъде достъпен на националните езици на партньора по проекта държави. Курсът, с цялото си съдържание, е и ще продължи да бъде свободно достъпен онлайн за всички заинтересовани потребители чрез платформата Moodle. Вижте връзките в секцията Резултати.


 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62
 

Резултат 2 от проекта Eco Moda стартира: курсът за електронно обучение за смесено обучение на служители на МСП в сектора на облеклото вече е достъпен на английски език и скоро ще бъде достъпен на националните езици на страните партньори по проекта. Курсът, с цялото си съдържание, е и ще продължи да бъде свободно достъпен онлайн за всички заинтересовани потребители чрез платформата Moodle. Вижте връзките в секцията Резултати.


 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62 
 

Проект Екомода с гордост обявява 3-тия резултат, стартирайки платформата:

 

https://myecoenterprise.eu/

 

Тя съдържа инструменти, целящи да помогнат за повишаване на устойчивостта и етичния растеж на компаниите, които ще я използват, и на сектора като цяло.

В интерфейса на платформата потребителят ще може да види четири подстраници: стратегическа пътна карта, wiki инструмент за служители, тест „Проверете колко устойчив е вашият бизнес“ и подстраница с истории за успех с примери и разкази за МСП и дизайнери, които преобразиха своите предприятия.

 

Освен това ще има директна връзка към нашите дигитални курсове за холистичен подход към устойчив и етичен растеж на предприятието.

 

https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=62

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder